Přijímáme nové pacienty na vyšetření znamének digitálním dermatoskopem. Aplikace krevní plasmy - přirozené omlazení pleti
tel. 734 155 858
(volejte v dopoledních hodinách)

Bojujeme proti malignímu melanomu!

Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů s rychlým metastatickým šířením. Přestože je kůže velmi snadno přístupná vyšetření a vyšetření není pro pacienta nikterak náročné, stále je mnoho těch, kteří přicházejí na vyšetření pozdě.

Díky moderním vyšetřovacím metodám a zkušenostem lze maligní melanom odhalit už v počátečním stadiu a při jeho včasném léčení není život pacienta nijak ohrožen. Naopak nerozpoznaný a neléčený melanom je pro pacienta fatální.

Co je to dermatoskop?

Dermatoskop je optické zvětšovací zařízení, které prosvítí vrchní vrstvy kůže a zvětší vyšetřované struktury. Lékař pak může zachytit strukturální a barevné změny, které nemusí být pouhým okem patrné. V praxi se běžně používají ruční dermatoskopy s 10x až 20x násobnou zvětšovací schopností. Díky moderní technologii dnes můžeme našim pacientům nabídnout také vyšetření digitálním dermatoskopem.

Digitální dermatoskop je ojedinělý přístroj pro focení znamének ve vysokém rozlišení. Umožňuje podrobnou analýzu s následným uchováním dat.

Jaké jsou výhody digitálního dermatoskopu?

Digitální dermatoskop umožňuje dynamické vyšetření kůže mnohonásobně větším zvětšením (až 70x) s vysokou kvalitou obrazu. Znaménko se citlivou kamerou vyfotí, poté počítač porovná získaný obraz s celosvětovou databází a vyhodnotí rizikovost znaménka. Obrázek se pak archivuje a při další kontrole po půl až 1 roce se znaménko opět nafotí a tento nový obrázek počítač porovná s předchozím. To mu umožňuje odhalit změny znaménka a vyhodnotit jeho rizikovost – zdravé, rizikové ke sledování, nebo nutné odstranění. Závěr pak nabídne lékaři k posouzení. Tímto se minimalizuje riziko, že se nádor přehlédne, nebo naopak že bude zbytečně odstraněno znaménko zdravé. Revolucí v této oblasti je mapování celého těla tzv. bodyscan.

Co je to celotělové mapování a jak se provádí?

Mapování umožňuje vyšetření celého kožního povrchu. Pacient je nafocen speciální kamerou a následně i jednotlivá znaménka citlivou HD kamerou. Počítač znaménka vyhodnotí a archivuje. Při následné kontrole se pacient opět nafotí na celkovém snímku a přístroj sám porovná novou fotografii se starou a označí změněná znaménka. Na ty se pak lékař zaměří k dalšímu vyšetření a doporučí další postup (sledování nebo odstranění).

Pro koho je bodyscan vhodný?

Vyšetření může podstoupit kdokoliv bez ohledu na věk či zdravotní stav. Doporučujeme ho zejména pacientům s větším počtem mateřských znamének či s rizikovými znaménky a pacientům sledovaným pro kožní nádory. Dále je vhodný ke sledování rizikových skupin pacientů jako jsou příbuzní osob se zjištěným maligním melanomem či pacienti v onkologické péči.

Pro pacienty s nízkým počtem znamének (cca do 10) lze nafotit pouze jednotlivá znaménka a označit jejich umístění na těle na modelu v počítači.

Jak často je vhodné kontroly znamének provádět?

Dermatoskopické vyšetření je doporučeno provádět minimálně 1x ročně u všech osob. U rizikových jedinců je vhodné vyšetření opakovat v kratších intervalech, a to 1x za půl roku, ve výjimečných případech i častěji. Mateřská znaménka se mění po celý život a riziko maligního melanomu stoupá s věkem, proto jsou pravidelné kontroly tak důležité.

Co tedy přináší vyšetření digitálním dermatoskopem pacientům?

Vyšetření má vysokou vypovídající hodnotu, je velmi citlivé při nízkém riziku chyby. Je naprosto bezbolestné a neinvazivní. Při pravidelných kontrolách dokáže odhalit maligní melanom již ve stadiu počátečního růstu, kdy je šance na naprosté vyléčení velmi vysoká. V neposlední řadě oproti ručnímu dermatoskopu šetří Váš čas při vyšetření celého povrchu těla.

FotoFinder Bodyscan

Digitální dermatoskop, který je na našem pracovišti pro Vás k dispozici

Řadí se mezi špičkové digitálními dermatoskopy. Přestože v západních zemích se již nějakou dobu s velkými úspěchy používá k prevenci a včasné diagnostice maligního melanomu a dalších kožních nádorů, na našem trhu je poměrně novinkou. Citlivá HD kamera a až 70x násobné zvětšení vytvoří obraz nejvyšší kvality, se kterou lze zachytit i ty nejjemnější detaily ve struktuře znamének. Přístroj sám analyzuje obraz, vyhodnocuje rizikovost, archivuje a porovnává znaménka při následných vyšetřeních. Díky tomuto systému dokáže zhodnotit změny ve znaménku, které by vyšetření ručním dermatoskopem byly jen velmi obtížně zachytitelné. Jako jediný na našem trhu umožňuje mapování celého těla tzv. bodyscan, celotělový screening, a to díky speciálnímu programu Bodystudio, které zaznamenává velkou plochu těla a rozeznává odchylky znamének od předchozího vyšetření již na přehledovém snímku.

Jde o revoluční přístroj pro včasné odhalení maligního melanomu. Pracuje v obrazu FULL HD při zvětšení až 70x.

 
Objednat se můžete na tel. čísle 734 155 858.  

Ochrana osobních údajů

Tvorba www Unigena